Söker du efter en bra hjullastarutbildning?

Är det så att du känner att du vill gå en hjullastarutbildning? Du som vill hitta en hjullastarutbildning som är bra, du kan vända dig till Motivera Utbildning. De har dels utbildning för hjullastare, dels validering, som innebär uppkörning. Hos dem finns även andra bra utbildningar. Bland annat:

  • Liftutbildning
  • Arbete på väg
  • Arbetsmiljöutbildningar
  • Elsäkerhetsutbildningar
  • Heta arbeten
  • YKB

Utöver de ovan nämnda så finns det flera andra bra kurser och utbildningar. Du kan se hela utbudet på deras sida.

Gå en utbildning för hjullastare

När det gäller hjullastarutbildning som finns hos Motivera Utbildning så passar den bra för dig som är en van förare av grävmaskin och hjullastare. Du kan då nämligen validera dina kunskaper. Du som har de praktiska kunskaperna, du kan verifiera dessa och få detta dokumenterat. Sedan går det även att gå hela utbildningen för att få teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Med Motivera Utbildnings hjullastarutbildning får du:

  • Teoretisk kunskap
  • Praktisk kunskap
  • En utbildning som är certifierad via TYA och BYN.

Enligt Arbetsmiljöverket är det krav på att alla personer som framför en hjullastare på allmän väg och andra underlag ha en dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Så saknar du detta, men måste ha det för ditt jobb, så se till att gå denna utbildning.

Hitta rätt utbildning

Hos Motivera Utbildning finns det som sagt flera kurser och utbildningar som passar olika yrken. Det är ju så att inom vissa jobb så är det ett måste med utbildning och certifikat. Saknar du något så kan du gå en kurs.

Är ni i behov av liftutbildningar?

Vissa företag behöver ha liftutbildningar, så att deras anställda kan jobba säkert med liftar. Om ni behöver liftutbildningar så finns detta att hitta hos Windings. En liftutbildning för säkert liftanvändande är ett måste. Det så att dina anställda som jobbar med liftar kan jobba på ett säkert sätt. Arbetsmiljölagen kräver att arbetstagare har liftutbildning för säkert liftanvändande. Liftar används idag på en mängd olika arbetsplatser. Det är bra att veta hur man ska förebygga risker och olyckor. Det är därmed bra att gå en liftutbildning för att få de rätta kunskaperna inom lift- och fallskydd. Windings har även andra utbildningar som kan var bra att satsa på. Bland annat erbjuder de truckutbildning, traversutbildning, fallskydd, brandfarliga arbeten samt första hjälpen och HLR.

Satsa på en bra liftutbildning

Om du har anställda som dagligen jobbar i lift, se till att de får en liftutbildning. Med den utbildning som Windings erbjuder så får de både teoretisk och praktisk kunskap inom lift- och fallskydd. Efter avslutad utbildning så kan alla deltagare känna sig trygga samt att de fått de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. I utbildningen så ingår det teori kring liftar. Hur de är konstruerade, hur man sköter dem, lagar och arbetarskydd, fallskydd och mycket mer. Sedan ingår även praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele. Efter avslutad utbildning får alla deltagare ett utbildningsbevis. Om du vill veta mer om liftutbildningarna, eller de andra utbildningar, besök då detta företags hemsida. Där går det även bra att boka de olika utbildningarna direkt. Så satsa på att ge dina anställda de säkerhetsutbildningar som de behöver.

BAS PU -en utbildning för dig som jobbar inom bygg och anläggning

Sedan januari 2009 finns det nya krav i Arbetsmiljölagen när det handlar om byggande. En bas PU utbildning är ett måste för dig som jobbar inom bygg och anläggning för att följa alla gällande riktlinjer som gäller i branschen. När ett bygg- och anläggningsarbete ska utföras, så måste det finnas en byggarbetsmiljösamordnare som har hand om planering, projektering och utförandet. Detta är något man får kunskap om genom att gå en speciellt utformad utbildning, i BAS P som står just för planering och projektering och BAS U utbildning som står för utförandet

Den person som är ansvarig och jobbar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha både utbildning, kompentens och erfarenhet inom dessa områden. Därmed är det en mycket god idé att gå en kurs inom BAS PU för att få alla rätta behörigheter.

Kursens innehåll inom BAS P och BAS U

Kursen går under en heldag och mängden utbildning kan variera beroende på vad det finns för förkunskaper. Denna utbildning inom BAS PU ger en grundläggande kunskap om bland annat arbetsmiljöansvar samt hur man ska beakta arbetsmiljöfrågor när det kommer till planering och projektering samt utförande. Bland delmomenten finns det med arbetsmiljökunskap, statistik, grunder inom olika områden, fördjupningar inom vissa områden och mycket mer. 

Efter utbildningen är genomförd

Efter att en kurs genomgåtts, så får man ett utbildningsbevis. En certifiering kan göras och det i en särskild ordning som beror helt och hållet på vad du har för kompentens och vad du driver för verksamhet. Kursen kan du gå på flera olika orter runt om i Sverige och du kan även få utbildningen i den stad du bor om du behöver. ​

Första hjälpen kurs för privatpersoner och företag

Att ha gått en första hjälpen kurs kan innebära att människors liv kan räddas. Olyckor kan inträffa i hemmet, på offentliga platser, på arbetet eller i skolan. Om man är först på plats vid en olycka kan kunskapen efter en kurs rädda liv. I Sverige sker varje år 10 000 hjärtstopp, varav endast 5% av de drabbade överlever. Om fler kunde hjärt- och lungräddning skulle liv kunna räddas.

I en heltäckande utbildning ingår hjärt- och lungräddning tillsammans med annan kunskap som är viktig vid olyckor och akuta sjukdomar. Att personalen på ett företag är utbildade gör det säkrare att arbeta. Olyckor och akut sjukdom kan inträffa oavsett hur mycket de förebyggs. Därför är det bra att personalen har en grundläggande kompetens om det händer. En första hjälpen kurs är en investering i trygghet.

Första hjälpen kurser för personalen

Människor tillbringar en stor del av sin tid på arbetet. Arbetsolyckor kan inträffa inom alla branscher. Akuta sjukdomsförlopp likaså. Att utbilda personal i första hjälpen är ett sätt att trygga en arbetsplats. Utbildningen kan anpassas efter företagets situation. Är det en industri kan den exempelvis inkludera skärskador. Om arbetet innefattar barn kan personalen särskilt utbildas i hjärt- och lungräddning på barn. Tekniken skiljer sig åt jämfört med att genomföra hjärt- och lungräddning på en vuxen person.

Vid snabba och kompetenta ingripanden under akuta sjukdomar kan det innebära en skillnad mellan liv och död. Konsekvenserna av en arbetsplatsolycka för den drabbade individen kan minskas vid en snabb vårdinsats. Det är en bra idé för både privatpersoner och företag att genomgå en första hjälpen kurs. Ett bra ingripande i akuta situationer kan rädda liv.